Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM UYGULAMASI.

25 Şubat 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

(4+4+4 =12 Yıl Eğitim sistemi üzerine görüşlerimiz)
2012-2013 Öğretim yılı başlarken; anlatmaya çalıştığımız yeni eğitim sisteminin getirdiği olumsuz sonuçlar, göstermiş olduğunuz tepkiler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı sistem hakkında yeni bir çalışma başlatma ihtiyacını duyduğu basında yer alan haberlerden anlaşılmaktadır.
“8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime son verip 12 yıllık zorunlu, ancak kademeli bir eğitim modeli öngören ’4+4+4′ düzenlemesi kapsamında 60 aylık çocukla 80 aylık çocuğa aynı sınıfta eğitim verilmesinin ‘sakıncalı’ olduğu geç de olsa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tespit edildi. “
2012-2013 eğitim öğretim yılı başlarken 4+4+4 sistemi uygulanırken zorunlu öğretim yaşının 72 aylıktan 66 aylık olması, isteğe bağlı olmak koşulu ile 60 aylık çocukların da zorunlu eğitime alınmasında büyük zorluklar yaşanacağını ifade etmeye çalışmıştık.

• Fizik yapıları henüz gelişmemiş olan çocuklar mevcut okullarımızdaki eğitime alışamayacaklarını.
• Lavabo ve WC gibi ihtiyaçlarını kendileri başaramayacağını.
• Parmak kasları yeterli gelişmediğinden dolayı okul eşyalarını kolay kullanamayacaklarını.
• Çocukluk eğitimi yeterli düzeyde gelişmediğinden (Öz güveni) aile bireylerinden kolay ayrılamayacaklarını.
• Okul öncesi eğitim birimlerinde olduğu gibi bulundukları ortamda bir “Usta öğretici” yardımcı bulundurulmasının zorunlu olduğunu.
• Okullarımızdaki fiziki yapının yaradılış gereği yetenekleri gelişmemiş olan çocukların eğitimi için uygun bir ortam olmadığını.
• Öğretmenlerimizin almış olduğu pedogojik formasyonun da 60-66 aylık çocukların eğitiminden farklı olduğunu.
• İlkokul+ortaokul+lise eğitiminin ayrıştırılarak yapılması eğitimde fırsat eşitliğini zayıflatacağını, öğretmenlerin ders yetersizliği nedeniyle atanacak okul arama kaosunu yaratacağını. Yazılarımızda ifade etmeye çalışmıştık.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında ön gördüğü yeni düzenlemelerin fazla bir değişiklik getirmeyeceği kanaatimizi belirtmek isteriz.
a)Şubelerin öğrencilerin doğduğu ay ayrımı yapılarak (60 aylıklar,66 aylıklar,72 aylıklar gibi) düzenlenmesi ve şubeler oluşturulması.
b)Fiziksel yönden gelişmemiş çocukları velisinin isteğine bağlı eğitime alınması gibi.
c)4.sınıftan sonraki ikinci 4 yıl olan orta okul ayırımlarının eskisi gibi devam etmek üzere çocuğun eğitimine aynı okulda devamının sağlanması.
Muhtemelen düzenlenecek olan bu tedbirler de günümüzdeki çağ nüfusunun eğitiminde isteksizlikler, çocuğun eğitimden ayrılması gibi birtakım laçkalıklar getireceği gözden kaçırılmamalıdır.Umarız ki: Eğitim kurumlarının fiziki yapıları yenilendiği kadar,eğitimcilerinde formasyon almaları, ülke genelinde eğitimde birlik ve bütünlüğün sağlanmasını,öğretmenlerin çalışmalarının takip edilmesinin eğitim uzmanları ile birlikte ortak projeler yapılması ve yürütülmesinin sağlanması,eğitimcilerin geçim standartlarının iyileştirilmesi de eğitimdeki kaliteyi artıracağı inancındayım.



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?