Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİN GÖZLEM SONUÇLARI.

25 Şubat 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

1. 60 Aylık (5 Yaş) çocukların isteğe bağlı olarak 1. Sınıfa başlamalarının sonuçları çocukların eğitimini olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Öz bakım becerileri ve kasları gelişmemiş bu çocukların zihinsel yetenekleri de henüz gelişmemiştir. Bu çağdaki çocuklar tuvalette, lavaboda, kantin ve merdivenlerde kendi başlarına işlerini göremedikleri hep yardıma ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Anasınıfında olduğu gibi, bu yardımları yapabilecek yardımcı personel bulundurmak,çağ itibari ile bir ihtiyaçtır.1. Sınıfta bu çocuklara uygulanacak eğitim ise oyun ağırlıklı eğitim uygulanmalıdır.Gözlem sonuçlarına göre bu öğrencilerin velileri,çocuklarına yardım etmek için beklemek zorunda kalmışlardır. Ya da çocuk ıslak bir şekilde çıkış saatini beklemek zorunda kalmıştır.

2. 60 aylık çocukların ayrıca kas ve bellek gelişimi yetersiz olduğundan okuma yazma, matematik ve diğer derslerde öteki öğrencilerden geride kalmaktadırlar. Ayrı sınıfta toplanmalarının da bir yararı yoktur. Çünkü bu öğrenciler her sınıf düzeyinde emsallerinden geride gideceklerdir.

3. 5.Sınıfların ortaokul öğrencileri yaşına erişmediğinden başarısız oldukları gözlenmiştir. Bir yıl daha sınıf öğretmeni gözetiminde kalmaları gerekmektedir. Ortaokul öğretmenlerinin formasyonu bu çocukların çağının gerisinden gelmektedir.”Ben dersimi anlattım, öğrenirse öğrenir öğrenmese çalışsın” anlayışı doğru değildir.Bu nedenle mevcut öğretmenler başka okullara nakil gitmiş,veya alan değişikliği yaparak diğer okullara nakletmek zorunda kalmışlardır.

4. Seçmeli derslerin çokluğu ve çeşitliliği program yapmayı zorlaştırmaktadır. Birçok okulda veliler kendi seçtiği dersler değil de oluşturulan grupların derslerini seçmek zorunda kalmışlardır.

5. Seçmeli derslerin notla değerlendirilmemesi bu dersleri angarya durumuna düşürmüştür. Ayrıca diğer sınıflardan daha fazla saat ders yapmaları, servis sorunlarının yanında öğrencilerin yorgun düşmelerine ve okuldan soğumalarına neden olmaktadır.

6. Sınıftaki seçmeli derslerden beklenen yarar, çocuğun ilgisini çeken alanlara yönlendirilmesi idi. Uygulama göstermiştir ki çocuk, kendisinin değil velisinin ilgisini çeken derslere yönlendirilmektedir. Çocuğun yetenekleri velisinin isteklerine uyması zorunda değildir. Ders seçiminde çocuğun ilkokul öğretmeninin görüşleri alınmasında yarar vardır.

7. Bu dersler öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde hesaplanmadığı için öğretmen yetersizliğinden dışarıdan ücretli öğretmenlerle yürütülmektedir. Açık Öğretim Üniversitesinin ön lisans programından mezun olan öğrenciler ortaokulda öğretmenlik yapmaktadırlar. Bu da kalitenin düşmesine ve etkililiğin azalmasına yol açmaktadır.
a) Okulların ayrılmaması, fiilen aynı ortamlarda ders yapmaları kanunun uygulamasında hiçbir şey değiştirmemiştir. Eğitim ortamları ilkokul, ortaokul şeklinde dizayn edilmediğinden değişen bir şey olmamıştır. Derslikler, kantinden yararlanma, lavaboları kullanma eskiden olduğu gibi devam etmektedir. Sadece 1. Kademe 2. Kademe isimleri yerine ilkokul ortaokul olarak adlandırılmıştır.
b) Saç ve kıyafet serbestisi alışık olmadığımız, beğenmediğimiz görüntülere yol açmaktadır. Kılık kıyafet alışkanlığı bir toplum kültürüdür. Eğitim her yönüyle çocuğa disipline edilmiş bir yaşam alışkanlığı ve istendik davranışlar kazandırma iken bu yaptığımız disiplin dışı keyfe keder ve istenmedik davranışlar kazandırma biçimine bürünmüştür.


Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?