Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

4+4+4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE.

24 Şubat 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

Tarih : 07 Şubat 2013 – Sayaç : 892 Okunma Sayısı
Her sistem gibi eğitim sistemi de kaçınılmaz olarak çevreye bazı ürünler ve atıklar çıkarır. Bunlar olumlu ya da olumsuz, yeterli ya da yetersiz olabilir. Her eğitim sisteminden beklenen başlıca çıktı yetişmiş insandır.
Başlangıç aşamasında tanımlanan “amaçlar” eğitim sisteminden beklenen çıktılardır. Her öğretim programı geliştirme girişiminde değişik düzeylerde amaçlar vardır.

Evrensel düzeyde: Nasıl bir insan?

Ulusal düzeyde: Nasıl bir yurttaş?

Okul Düzeyinde:Hangi nitelikler?

Ders düzeyinde: Hangi davranışlar?

Evrensel düzeydeki “amaç” yetiştirilmek istenen “insanı” tanımlar:
Kul mu olacak, birey mi?
Savaşçı mı olacak, barışçı mı?
Bilimin aydınlığına mı yönelecek, dogmanın karanlığına mı?
Var olmak için mi çabalayacak, varlıklı olmak için mi?
Yarışmaya dayanıklı, dayanışmaya yatkın olabilecek mi?
Duygusallığa düşmeden duyarlı kalabilecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin evrensel eğitim hedefi “Yurtta ve dünyada barış” için yaşayan, yaşamda bilimi “en gerçek yol gösterici” olarak seçen bireylerdir. Sokaktaki en sade yurttaştan en üstteki cumhurbaşkanına kadar herkesin “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” olmalıdır.

Ulusal düzeyde amaçlar ulusun ülküleriyle özdeşleşen “yurttaşı” tanımlar: Yurttaştan beklenen niteliklerin evrensel düzeydeki insan tercihi ile ne derece örtüşeceği belirlenir. Makbul vatandaşın Almanya’da “nazi”, Sovyetlerde “yoldaş”, ABD’de “girişimci-tüketici”, Nikaragua’da “Sandinista”, Afganistan’da “Taliban” olduğu dönemler olmuştur.
Ulusal düzeyde Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi: “laik, devrimci, halkçı, devletçi, milliyetçi ve cumhuriyetçi” vatanseverler olarak saptanmıştır.(Ali Baykal, MEB Şura Sempozyumu, 2002)

Uygulanmakta olan 4+4+4 eğitim sistemi evrensel ve ulusal düzeyde bu amaçları gerçekleştiren bireyler mi yetiştirecek? Yoksa bunların tam tersini mi? Bir sistemin ölçülmesi ancak o sistemde yetişerek hayata atılan insanların davranışlarının değerlendirilmesiyle olur. Bu sistemin neler getirdiğini ancak yıllar sonra (12 yıl) görebileceğiz.
Kim bilir, belki de öbür dünyadan gülerek “Biz demedik miydi? ” diyerek.
Saygılarımla.
Not: 60 aylık çocukların eğitim gözlem sonuçlarını; gelecek sayıda açıklanacaktır.



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?