Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

65 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ.

15 Mayıs 2014, by Mustafa kadakal, category Genel

Değerliokuyucularım.  

Öğrenme, var oluştan itibaren başlar. Doğuştan itibaren annenin  kokusu,fizik yapısı, ruhsal yapısı çocuğun benliğinde büyür ve gelişir. Bir çocuk ;yaşamı boyunca karşılaşacağı güçlükleri nasıl yeneceği hakkındaki şifrelerini  var olduğu çevrede  7 yaşına kadar,84 aylık oluncaya kadar öğrendiği,eğitimle uğraşan bilim adamları tarafından saptanmıştır.

2012-2013 Öğretim yılından itibaren uygulanması zorunlu hale getirilen eğitim sistemi 65 aylık çocukların eğitilebilir duruma getirilmesine ters olduğu kanaatindeyim. Yeni öğretim yılında okula başlayan çocuklarımızda dördüncü sınıftan sonra,belki daha erken okula isteksizlik başlayacağını düşlüyorum.

 1983 Yılında 5 yaş çocuklarının eğitime alınması zorunlu hale getirilmişti.Uygulamalar sonucunda ruhsal,fiziksel yeteneklerini beş yaşına kadar tamamlayamayan çocuklarda birkaç yıl sonra okula devamsızlık,isteksizlik gibi problemler olduğu saptanmıştı.Sonucunda beş yaşında okula başlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu liseyi bitiremediler.Açık öğretim okullarının var oluş nedeni budur.

 Bizim okullarımızda beş yaş çocuklarının  bir çok yeteneklerinin gelişimi engellenmektedir.Müfredat programlarında    hızlı bir şekilde değişiklik yapılmasına büyük ihtiyaç bulunduğunu düşünmekteyim.Özellikle birinci 4 yıl eğitimindeki çocukların becerileri ve gelişimleri gözlenmeli, bilgi ve başarıları notla değerlendirilmemelidir.Bu çocukların ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi  için okullarımızda oyun alanları, yeteneklerini geliştirecek mekanlar geliştirilmelidir.

 Çocuklarımızın eğitiminde görevlendirilen eğitimcilerimiz en kısa zamanda meslek içi yetiştirme seminerlerine alınmalıdır.Okul yöneticileri öğretmenlerimize rehber olmalıdır.Eğitim denetmenleri sürekli okullarda rehberlik etmelidirler.Görevli eğitimcilerimiz,anne babalar ile sürekli iletişim içinde bulunmalıdır. Her  canlının en etkili öğreteni annesidir.Yavrusu için anne her fedakarlığa katlandığını, ona ihtiyaç duyduğu ana kadar devam eder. 

Unutulmamalıdır ki; aynı yaştaki çocukların zeka düzeyleri tıpkı tıpkısına biri birinin aynısı değildir.Aile-Çevre-öğretmen  öğrenme için planlanan her konuyu öğretmeye çalışması görevleri gereğidir.Çocuklar ise öğretilmek istenen her konuyu öğrenmek zorunda değildir.Bu açıdan bakıldığı zaman; çocuğun algılama yeteneği geliştikçe,öğretilmeyenleri bile öğrenir.

Değerli anne babalar,öğreticiler; çocuklarımıza öğrenmek için fırsat verelim,zaman tanıyalım, şiddet uygulamayalım sınama yanılma,yorum yapma düşünme fırsatları verelim.Onları sevelim sevilelim.

            Sağlık selamet ve başarılar dilerim.08.Ekim 2012



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?