Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

ÇAĞDAŞ EĞİTİME BAY BAY…!

17 Ocak 2014, by akindemirok, category Genel

Çağdaş eğitim ne demektir? Neden bay bay….

21. yüzyılda Yeni bir bin yıla girdiğimiz bu yıllardan itibaren artık hedefleri belli, yaptığı işi bilen, öğrendiğini sorgulayan, düşünen , yorumlayan, araştıran, bilgiye ulaşmayı bilen, öğrendiği bilgilerle yeni bilgiler üreten bireyler yetiştirmektir.

8 yıllık eğitim sistemi çok uzun zaman medyada tartışıldı ,bir sürede pilot okullarda uygulama yapıldıktan sonra zorunlu hale getirildi.8 yıllık kesintisiz eğitiminin çok önemli kazanımları olmuştu. 2012-2013 öğretim yılında hedefleri belli olmayan (4+4+4) eğitim  sistemi,ön hazırlıksız bir şekilde tartışılmadan,alt yapısı hazırlanmadan,fiziki yapıları hazırlanmadan,eğitim kadroları yetiştirilmeden uygulamaya konuldu.Yeni eğitim sistemi keyfiyete dayalı,siyasal hesaplaşma için ortaya atıldı.Bu siyasi bir hesaplaşma değilmi dir?  4+4+4 sistemi Sn.Ömer Dinçer’in marifeti olmadığı ortadadır.Öyle anlaşılıyor ki; Bu sistem başkaları tarafından hazırlandı,  Sn.Ömer Dinçer’in kucağına bir proje,eline de bir not verildi. Milli Eğitim Bakanlığının bu güne kadar oluşturulan bütün dinamiklerinin işe yaramaz hale getirilmesi için görevlendirildi,görevini tamamlayınca sana güle güle denildi.Bakanlıktan alındı.

Dünya milletleri çağdaş eğitim ile yüzlerce yıl sonrasını hedeflerken; Emperyalist  güçlerin baskısı ile her dönemde uygulamaya konulan yeni eğitim sistemlerinin önü kesildi. Yeni eğitim sistemi de bir başkasıdır..

Türkiye’de çok iyi okullar var,çok iyi yetişmiş eğitmenler var…Fakat yukarıdan giydirilen elbise çok dar gelmektedir.Yurdumuz ne zaman kalkınmaya hamle etmiş ise,geleceğimizi emanet edeceğimiz toplumu  (Çağ nüfusunu) eşit düzeyde  eğitildiği,  çağdaş  ülkeler tarafından anlaşıldığında; mevcut eğitim sistemimizin yönü mutlaka değiştirildiği görülmektedir. 1970 li yıllarda,enflasyonun çok hızlı olduğu dönemlerde IMF Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumların sayısının çok fazla olduğunu,bu kurumların sayısının azaltılmasını öngörüyordu. Şimdi de Türkiye’de çağdaş eğitimin yetersiz olduğu öne sürülerek 4+4+4 zorunlu sistemi ortaya atıldı.

Okul yöneticileri,öğretmenler,denetmenler üst düzeydeki yöneticiler, sistem içinde bir takım yenilikler, buluşlar yapabiliyorsa bunlar teşvik edilmelidir.Türkiye, insanların yenilik getirmelerine,yaratıcı olmalarına izin vermelidir. Aksi halde ;Mehmet Akif,Farabi,Lokman hekim,Hazerfen Ahmet çelebi, Mimar Sinan,fatihleri,Halide edip,Yavuz Sultan Selim,Atatürk’ gibi şair,yazar,hekim,mimar,kaşif,devlet adamlarını bu  ülkede yetiştiremeyiz.

Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için, dayatmacı eğitim sistemi yerine çağdaş eğitim sistemini hayata geçirmeliyiz.Uzun yıllar denenmiş eğitim sistemini tamamen ortadan kaldırma yerine çağın özelliklerine ayak uyduracak şekilde geliştirmeliyiz.Milli Eğitim Bakanlığının deneyimli uzman kadrolarını dağıtmak perişan etmek yerine;ayak uyduramayanlarını ayıklamak suretiyle elit kadroların çalıştırılması daha yararlı olacağı kanısındayım.

Siyasi intikam alma uğruna veya çağdaş ülkelerin keyfi tavsiyelerine uyarak,mevcut eğitim projelerini uygulamadan kaldırmak ve  denenmemiş bir eğitim projesini (4+4+4 sistemi) yürürlüğe koyarak Milli Eğitimi kesintiye uğratılmıştır.Yeni sistemin sonuçlarını görmeden, projenin mimarı Milli Eğitim Bakanını değiştirmek etik değildir.

Bu gidişle muasır medeniyet seviyesine ulaşılacağı kanısında değilim.Çağdaş olma engellenmektedir.   ÇAĞDAŞ EĞİTİME DE BAY BAY….                                                                                                                                                                Saygılarımla.

Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?