Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

IŞİD KİM, NE YAPMAK İSTİYOR?

30 Temmuz 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

İŞID kimdir.ABD nin 21 Mart 2003 sabahı IRAK’ı sezsizce işgal ederek,ırak savaşını başlattıktan sonra,İŞID 2004 yılında“Tevhit ve cihat” adıyla ırak’ta kuruldu.İŞID Irakta ortaya çıkan İslam tabanlı halk destekli bir direniş gurubudur.Terör örgütü değildir.ABD Irak’tan çekildikten sonra ortaya çıkan ve hızla destek gören Sünnilerin organize olduğu silahlı bir yapıdır.
İŞID Siyasi bir yolla ortaya çıkabilirdi ama Irak’ı bilirsiniz ki savaşlarla şiddet ve güç ile ayakta kalan bir ülkedir.Bu nedenle silahlı bir direniş gurubu olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır.

İŞID in var oluşunu ve amacını anlamak için; Orta doğuda Afrika,Avrupa ve Asya daki çeşitli ülkelerdeki örgütleri tanımak.Bunlar Ülkeler arası faaliyetlerini sürdürürken,ihtiyaçlarını nerelerden karşılandığı ve lojistik desteğinin nasıl sağlandığı uzun soluklu olarak düşünülmelidir.

1.Asbat Al Ansar:Filistin
2.Ebu Nidal :(Fetih devrimci konsey,Arap Devrim Tugayları,Kara Eylül,Devrimci sosyalist Müslümanlar
örgütü) Afrika ve orta doğu Asya.
3.El –Aksa Şehitler Tugayı (al-agsa) İsraili hedef almaktadır.
4.El-Cihat (Mısır İslami cihad örgütü) Mısırda
5.El-Cemaa –El İslamiyye :Mısır’ın en büyük İslami militan gurubu.
6.Ensar el-İslam :Irak’ın merkezi ve kuzeyinde.
7.Flistin İslami Cihat: Filistin,İsraile karşı
8.Filistin Kurtuluş cepesi.Bağdat’ta israile karşı
9.Filistin’in kurtuluşu için Halk cephesi:Filistin’de
10. Filistin’in kurtuluşu için Halk cephesi Genel Komutanlığı: Filistin
11.Halkın Mücahitleri Örgütü: İran,Ulusal kurtuluş cephesi.
12.Hamas:Müslüman kardeşler örgütü Filistin
13.El-Kaide
14.El-Nusra
15.Hizbullah:Mısır
16.Hizbul Tahrir: Mısır
17.Kahane chaı (Kach) İsrail
18.PKK (Kürrt Halk Kurtuluş Partisi) Irak.(PYD,PYG)

Sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu, ERNK ve ona bağlı olan aşağıdaki kuruluş temsilcilerinden oluşmuştur:
ERNK; PKK’nın cephe örgütü,
a)(KON-KURD) :Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu
b)(YEK-KOM)Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu
c) ERNK-Yurtdışı faaliyetleri.
d) KİH (Kürdistan İslam Hareketi)
e) KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)
f) KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi)
g) TAJK (Tevgera Azadiya Jinen Kürdistan-Kürdistan Özgür Kadın Hareketi);
h) YWRK (Yektiya Welatparazen Rewşanberen Kürdistan-Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği);
i)(KNK-KUK) Kürdistan Ulusal Kongresi:
k) TAJK (Tevgera Azadiya Jinen Kürdistan-Kürdistan Özgür Kadın Hareketi);
l) YWRK (Yektiya Welatparazen Rewşanberen Kürdistan-Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği);
l)YCK (Yektiya Civanen Kürdistan-Kürdistan Gençler Birliği); ERNK’nın gençlik örgütlenmesi.
m) HÜNDER-KOM (Kürdistan Sanatçılar Birliği);
n)Kürdistan Yurtsever Esnaflar Birliği;
0)Kürdistan Yezidiler Birliği;

Uluslar arası yapılan sözleşmelere göre,(Sömürgeci) güçlü ülkeler istediği anda başka bir ülkeye doğrudan savaş açamazlar.Ancak,milli menfaatleri için uygulayacakları stratejilerini diğer ülkelerde kurdukları gizli örğütleri kullanarak sağladıklarını izlemekteyiz.Bu örgütlerin her türlü ihtiyaçları sömürgeci (Güçlü)ülkeler tarafından karşılanmaktadır.

İŞID nasıl meydana geldi?
İsrail’in Filistin’de, Amerika ve İngilizlerin Irak’ta giriştiği işgal,katliam ve tecavüzler “İŞID gibi örgütlerin doğmasına yol açmıştır”

Mısır Irak ve Suriye’de devam eden “belirsizlik” ve kaos” ortamı “İŞID gibi örgütlerin doğmasına,taraftar toplamasına ve her geçen gün güçlenmesine yol açmıştır”

Bazı uzmanların görüşlerine göre;”Suriye ve ırak merkezi yönetimleri,sömürgeciler tarafından kendilerine verilmiş siyasi sınırları artık koruyabilecek durumda olmadıkları anlaşılmaktadır”

Suriye ve Irak’taki merkezi otorite boşluğu,söz konusu topraklarda,bu boşluktan yararlanan gurupların haraketlenmesine küçük bölgeler halinde siyasi yapılanmaların oluşmasına sebep olmaktadır.Irak Amerikan işgali sonrasında anayasal olarak 3’e bölünmüştür,bu adım bile orta doğudaki paradigmanın değiştiğini göstermektedir.
Bağdat’ta şekillendirilen ve giderek Tahran güdümüne giren şii zeminli yönetim,ülkedeki Sünni ve kürt yaşam alanlarında varlığını göstermekte ve düşmanca stratejiler uyguladıklarından İŞID kendiliğinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin Musul’da yaşadığı olayda,İŞID’in adı ön plana çıkmaktadır.Esasen 11 yıldır aşağılanan ve zulüm gören Sünni nüfusun ayaklanması olarak değerlendirilebilir.Fiilen 3’e bölünmüş,merkezi otoritesi Musul-Kerkük gibi Dünya enerji dengeleri açısından son derece önemlidir.Bölgelerini kontrol edemeyen Irak,artık,”Birinci Dünya savaşı’nda” İngiliz sömürge yönetimi tarafından kurulan, Sovyetler birliği tarafından kollanan korunan ülke durumundan çıkmıştır.

Genel olarak bu örgütün yakın zaman içinde faaliyetlerine bakılırsa, adını aldığı ;İŞID (Irak Şam İslam Devleti) Irak ve Suriye, eğitimli düzenli ve yıllardır teçhiz edilmiş orduları olmadığı anlaşılmaktadır. İŞID bölgede yabancı olarak işgaller yapıyor,eski örgüt bireylerini kurşuna diziyor,başlarını keserek halkı korku ve dehşete düşürmektedir. Bölgedeki halkını göçe zorlayıp kendi yerleşiyor veya istediği gurupları yerleştiriyor.Peki: İŞID lojistik ve siyasi desteği nereden sağlıyor.

Önce “Türkiye’nin kırmızı çizgileri” vardı. “Bağımsız Kürt Devleti”ne veya bağımsızlığa gidecek “otonom Kürt yapılanması”na müsaade edilmeyecekti. Kerkük bir Türkmen şehriydi; bu statünün, göstermelik bir referandumla Kürt şehrine dönüştürülmesine izin verilmeyecekti. Yoksa, silahlar konuşurdu.

İŞID ne yapmak istiyor. Amerika Birleşik devletleri,İsrail için Ortadoğu’yu ve önemli bir yeri olan Irak’ı yeniden biçimlendirmenin projelerini çaktırmadan uyguluyordu.Ancak bunu “stratejik olarak” Türkiye’yi küstürmeden,razı ederek yapması gerektiğini biliyordu.Bu kapsamda bölgenin ortasında bir İŞID vakasını salıverdi.Görünürde İslam devleti kurmak için mücadele eden,hilafeti bile ilan eden İŞID,baştan beri Suriye’deki muhalefet haraketine karşı savaşarak büyüdü.Dünyanın her yerinde “İslamı Cihad” örgütlerinin imhasına çalışan ABD nin,en güçlü bulunduğu bölgede İŞID’e neden göz yumduğu hatta destek olduğu sorgulanmalıdır.

ABD, bir yandan IŞİD tehdidi gerekçesiyle Kuzey Irak’ta bağımsız Kürdistan’ın kurulmasına engel çıkarabilecek unsurları temizliyor,bir yandan da peşmergenin ihtiyacı olan ağır silahları peşmergeye sağlıyor.Son günlerde güney doğuda gelişen olaylarda,Türkiye’deki hükümet boşluğundan yararlanarak Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden iç ve dış terör odaklarına karşı alınan tedbirlerde ABD tavizler verdiği görünüyor ise de,karşılığında mutlaka bazı imtiyazlar isteyeceği muhtemeldir.

Böylece ABD, IŞİD’i göstererek Türkiye’yi bağımsız Kürdistan’a razı ediyor.İŞID’in bölgede istediği gibi haraket etmesi ve düzenli ordusu olmadığı halde bölgede meydan okumasının sebebi bu olmalıdır.İŞID ABD nin görevlendirdiği silahlı sivil bir örgüt olduğu anlaşılmıyor mu?



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?