Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

KIBRIS’TA NELER OLACAK?

18 Haziran 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

10 Haziran 2014, by Mustafa kadakal, category Genel
Doğulu ve batılı emperyalist güçler, yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını kontrol altında tutabilmek için her geçen gün yeni senaryolar yazmışlardır. Kıbrıs adasının öz geçmişine bir göz atıldığı zaman tarihin akışı içinde çok badireler geçirdiği görülmektedir. Kıbrıs meselesi yaklaşık 4,5 asır devam etmektedir. Daha ne kadar devam edeceği meçhuldür.

Kıbrıs Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Mısır’ın alınmasından sonra Memluklülere vergi veren Kıbrıs, Osmanlılara vergi vermeye başlamıştı. Ekonomik, stratejik ve coğrafi yönden çok önemli olan Kıbrıs seferinin kolay olacağı düşüncesiyle Lala Mustafa Paşa Kıbrıs Seferine taraftar olurken, Sokullu Mehmed Paşa ise yeni bir Haçlı Seferine yol açacağı endişesiyle Kıbrıs’ın fethine muhalif kalmıştı.
Osmanlı padişahı III.Selim zamanında, Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri yardımcı birliklerin de gelmesiyle, (4 Ağustos 1571).kıbrıs adası tamamen kuşatıdı. Adaya Türkler yerleştirildi.

Kıbrıs 1571 yılında 60.000′lik güç ile Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Önceki Latin elitleri yıkılmış, Yeniçeriler’in adaya yerleşmeleri ile Antik Çağ’dan beri ilk kayda değer nüfus değişimi yapılmıştır.

Osmanlılar Kıbrıs’ta feodal sistemi kaldırıp millet sistemini tatbik etmiştir. Bu sistem altında Gayrimüslimler kendi dini yetkilileri tarafından yönetilmiştir.Latin egemenliğndeki dönemin aksine, Kıbrıs Kilisesi Kıbrıs Rumlarının başı olarak tayin edilmiş, Hıristiyan Rum Kıbrıslılar ve Osmanlı yönetimi arasında aracı olarak faaliyet göstermiştir. Bu hal, Kıbrıs Kilisesi’nin Roma Katolik Kilisesi’nin devamlı tecavüzünden kurtulmasına vesile olmuştur.[23]
1878 yılında Osmanlı’dan ‘Ruslara karşı yardım’ vaadiyle yıllık yaklaşık 92.000 altın karşılığında Birleşik Krallık tarafından ada kiralanmıştır. Daha sonra 1914 yılında, 1. Dünya Savaşı vesilesiyle Birleşik Krallık tarafından ilhak edilmiştir.

Ada, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla bağımsızlık kazanmıştır. 1974′te Yunan darbesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği harekât sonucu adanın kuzeyinde de facto olarak tek yanlı Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş, bu devlet sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını almıştır.

24 Nisan 2004 Tarihinde Birleşmiş Milletler genel sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan birleşme planı adada referanduma sunulmuştur. Kuzey Kıbrıs plana %35′e karşı %65′le “EVET” deyip kabul ederken, Güney Kıbrıs %25′e karşı %75 ile “HAYIR” deyip kabul etmemiştir.1 Mayıs 2004 tarihinde adanın Rumlar tarafından yönetilen güney kesimi adanın tamamını temsilen, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla Avrupa Birliği’ne katılmıştır.

Tarihin sarı sayfalarını karıştırıp gelişen olayları güncellediğimiz zaman,emperyal güçlerin anlaşarak ortaya koydukları gizli planların var olduğu anlaşılmaktadır.Kıbrıs’ın öz geçmişini tanıyarak kaynaklardan sergilediğimiz tarihsel olaylar,kıbrısta neler olacağını çağrışım yapmaktadır.Özellikle batılı güçlerin hazırladığı senaryolar ise insanın nefesini kesmektedir. 1960 Yılı öncesini ve sonrasını,1974 yılı barış harakatı sonrasını bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman; kıbrısta neler oluyor sorusu aklımıza gelmiyor mu?
Kıbrıs adası jeoploitik bir coğrafya üzerindedir.Akdenizin doğusunda büyük bir savaş gemisi gibidir.Öyle bir gemiki,üç büyük kıtayı kontrol altına alabilecek yeteneklere sahiptir.Petrol, doğalgaz ve zengin enerji kaynakları.Üzerinde her türlü mekanik silahların etkin olabileceği bir kara parçası.Karadeniz’in en batısından en doğusuna kadar; kıyısı bulunan bütün ülkeler hepsi kan ağlıyor.Türkiye ise bu ateş çemberinin tam ortasında yer almaktadır.Bir yandan terör örgütlerinin çok uluslu güçler tarafından gizliden desteklenip güçlendirilmesi,diğer yandan,asılsız olan ermeni meselesini parlemantolarında gündeme getirilmesi, Türkiye’nin komşularında çıkarılan bunalımlar sonucu, taciz edilen insanların yurdumuza tehcir edilmesi, ekonomik yönden güçsüz düşmemize neden olmaktadır.

Kıbrıs sorunu 5 asırda neden çözülmedi? 1950 yılında Avrupa birliğine girmek için müracaatımız oldu,Türkiye AB ne neden alınmadı? 1960 lı yıllardan itibaren terörle mücadele ediyoruz, terör meselesi niçin son bulmadı? Herkese soralım neden? Hiçbiri çözülmeyecektir. Ne zaman çok uluslu güçlerin ihtiyaç ve istekleri biterse belki…!
Kıbrıs meselesi Türkiye için çözülmesi çok güçtür.Suriye,kuzey ırak,mısır gibi ülkelerde yaşanan tarihi olaylar, çok uluslu güçlerin bir senaryosu olduğunu düşünüyorum.Kıbrısta veya Kıbrıs etrafında er yada geç çok sıcak savaşların olabileceği muhtemeldir.24 Nisan 2004 tarihinde kıbrısta yapılan referandumda Kuzey Kıbrıs Türk kesimi Annan planına EVET demişti.Güney Kıbrıs Rum kesimi HAYIR demiştir.Buna rağmen rum kesimi AB liğine üye kabulmedi mi? Edildi.Kuzey Kıbrıs Türk kesimi AB ne neden alınmadı?

Bu sorulara yakın süreç içinde gelişecek doğu akdeniz’deki olaylar cevap verecektir.Türk Silahlı kuvvetlerinin itibarsızlaştırılması,yargının muğlak kararları, kanıtlanamayan bir takım suçların ortaya atılması,Türkiye’yi ve ekonomisini çökertmek isteyen iç ve dış mihrakların korunması,güvenlik güçlerinin tasviye edilmesi kıbrıs’ın geleceği hakkında olumsuz sinyaller verdiği herkes tarafından bilinmektedir.


Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?