Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

KÖYDE HAYAT

1 Ağustos 2014, by Mustafa kadakal, category Genel

Şafakta ağarırken dağların tepesi,
Yırtıyor karanlığı,horozların gür sesi.
İşte o zaman bütün köylü ayakta,
Bir canlılık başlıyor,işte oracıkta

Kaygı ve umut dolu bir gün böyle başladı,
Bir lokma ekmek için verilen uğraşlardı.
Bir havlama sesi geldi derinden,
Tilki kapmış tavuğu ölüyor efkarından.

Bacalardan dumanlar,yayılıyor havaya,
Bakıyor ev halkı,kara saplı tavaya.
Ahırdan çıkan kirli,çalıyor borazanı,
Dağlara yayılıyor,davar ve sığırları.

Oturmuş bekliyorlar kale’linin takasını,
Çoluk çocuk yaşlılar ekmek arabasını.
Bundan sonra yapacak kahvaltısını,
Sanki biçmeye gidecek arpa tarlasını.

Kızgın güneş sinerken yemyeşil ağaçlara,
Kapkara olmuşlarda,dokunmuyor onlara.
Kapılıyor insanlar kaygılı bağışlara,
Kanaatkar yaşarlar,küsmeyen bahtlarına.

Torununu basarken yaşlı nine bağrına
Dedesi çoktan durmuştu,ikindi namazına
Günlük yaşam savaşı,ermek üzere iken sona,
Yenilmiştir zorluklar,bir günün abuğuna.

Mağmurlaşan gözlere çökerken derin uyku,
Gömülür karanlığa,ne gam kalır ne kaygı.
Zor Bir günün kavgası,böyle başlayıp bitti.
Uykuları bölüyor,yarın ki günün derdi.

Mustafa Kadakal.
1996-Gümüşhane



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?