Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

MHP KURULTAYI SÜRECİ NEDEN DURDURULDU?

29 Temmuz 2016, by Mustafa kadakal, category Genel

Milliyetçi Haraket Partisi; tarihinin en dinamik sürecini yaşamaktadır. Siyasi Partiler yasasının hükmü gereği,15 Mayıs 2016 tarihinde yapılmak istenen olağanüstü tüzük kurultayı, polis gücü ile, tomalar, panzerler ile engellendiği medyadan izlenmiştir. Yasal dayanaklara uygun olarak 19 Haziran 2016 tarihinde 656 üst kurul delegesinin katılımı ile Tüzük kurultayı yapılmıştır. Ne yazık ki; kurultaya katılmayan, bir üst kurul delegesi’nin Ankara 3.sulh hukuk mahkemesine itiraz etmesiyle. Kurultay’da alınan kararların icrası ve yürütmesi durdurulmuştur. Hukuk karmaşasını bir yana bırakırsak; yürütmeyi durdurmanın ‘iki çelişkili nedeni’ olduğu anlaşılmaktadır.
Birincisi: Parti yönetiminin süregelen yaptığı yanlışlıklar olduğu, temel üzerinde; Parti yönetiminin tayin edilmiş bir memur veya akit yapılmış bir teşoran gibi çalıştığı imajı ile tabanın büyük bir bölümü partinin “YÖNETİM ve TEMSİL” katını yeterli bulmadığı anlayışı…
İkincisi de: Milliyetçi Haraket Partisinin Geleneksel seçmeni dışında kalan, Diğer geniş kitleler içindeki seçmeninde; Siyasi iktidarın değişimini isteyen geniş kesimlerde uyanan “COŞKULU ve HEYECAN” dalgasının olduğuna inananlardanım.
Bütün siyasi çevrelerde, kısa sürede seçim olacağı, her şeye rağmen başkanlık sistemi için referanduma gidileceği MHP tabanını endişelendirdiği gibi diğer geniş kesimleri de heyecanlandırdığına inanılmaktadır.
NEDEN İHTİYATI TEDBİR VERİLDİ?
Olağanüstü “TÜZÜK KURULTAYI” nın toplanması, toplantı gündemi ve kongre salonu, alınan kararlarda hiçbir usulsüzlüğün olmadığı, ülkücü jenerasyona layık ‘ADAP’ ve ‘EDEP’le yapıldığını kamu oyu basın medyadan alenen izlemiştir.
Peki, yürütmeyi durdurma gerekçesi ne olabilir?
Bir partinin veya sivil toplum örgütünün en yetkili organı “BÜYÜK KURULTAY” Genel kuruldur. Genel kurul usule uygun toplanır ise; toplantısında delegelerin isteği üzerine tüzüğü de,parti yönetimini de değiştirebilir.
Siyasi Partiler yasası hükümleri: delegelerin 1/3 nün yazılı isteği ile kurultay toplanır. Delegelerin salt çoğunluğunun kararı ile tüzük ve parti yönetimi değiştirileceği hükmü yer almaktadır.
Dernekler kanuna göre de:Delege sayısının 1/3 ünün isteği ile genel kurul toplanır. 2/3 ünün isteği üzerine de tüzük ve parti yönetimi değiştirilebilir. Birinci toplantıda 2/3 çoğunluk temin edilemediği takdirde; bir hafta sonra yapılacak 2.toplantısında salt çoğunluğun kararı kesindir.Hükmü yer almaktadır.
Ankara 3.Sulh Hukuk mahkemesi bu çelişkilere dikkat çekerek yürütmeyi durdurmuştur!
Hukuken tescillenmiş,üst kurul delegeleri ve izleyen her kesime sormak lazım.19 Haziran 2016 tarihinde yapılan “TÜZÜK KURULTAYI” siyasi parti kurultayı mı? yoksa Sivil toplum örgütü “DERNEK” kurultayı mı dır?
Dernek kurultayı da olsa; teamüllere göre 1.toplantıda 2/3 çoğunluk temin edilemediği takdirde,bir hafta sonra yapılacak 2.toplantısında kurultay salt çoğunluğun kararı ile kanunda yerini bulan “SALT ÇOĞUNLUĞUN KARARI KESİNDİR” hükmüne uyulmuyor mu? MHP tüzük kurultayının tescillenmiş üye sayısının 656 kişi olduğu 19 Haziran 2016 da kurultay öncesi noterlikçe tespit edilmedi mi?
İnanıyorum ki; yargı eninde sonunda 19 Haziran tüzük kurultayının doğruluğunu onaylayacaktır. Olağan üstü kurultaya direnenler, olağan üstü kurultay isteyen üyelere ve onları destekleyen geniş kesimlerin içine nasıl çıkacaklar?
DALINDAN KOPAN YAPRAĞIN,NEREDE DURACAĞINI ESEN RÜZGAR BELİRLER….
Esen kalınız. 25.06.2016



yoruma kapalı.