Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

MİLLİYETÇİ HARAKET NE ZAMAN İKTİDAR OLACAK ?

2 Ocak 2016, by Mustafa kadakal, category Genel

Tabandaki seçmenin derdi, Sn.Devlet Bahçeli olduğunu kimse düşünmüyor.Ülkücü,Milliyetçi dava arkadaşlarımızın,gönül dostlarımızın hıçkırıkları, yarım asır içinde verilen mücadeleye karşılık MHP nin iktidar olamadığından kaynaklandığı dillendirilmektedir.Uğruna şehit vermiş bir ailedenim 68 yaşındayım, ömrümün en verimli çağında başlayarak,yaşadığım çevremde,aileme,milletime ve devletime özverili çalışmalarımla, ülkücü ilkelerine bağlı kalarak mücadele vermeye çalıştım.

Rakip siyasetçiler hedefe varmak için her türlü yalan, iftira, kasetle yıpratma ve akla gelebilecek bütün ahlaksız enstrümanları kullanmaktadır. Bunların etkilerini yok etmek için bilimsel yöntemlerle veya uygun silahlarla savaşmak gerekmektedir. Savaşmak diyorum, çünkü iktidarın üst isimleri muhalefeti “düşman” olarak görmektedir. Bunun pek çok sözlü ve yazılı örneği vardır. Oysa tüm demokratik ülkelerde muhalefet düşman değil, rakip olarak görülür.

İktidar seçime bir iki ay kala “milliyetçi” oluveriyor. Halkımız tam bilinçli olmadığı için bu ikiyüzlülüğe inanıyor. Son senelerde de osmanlıcılık oyunları oynanmaya başlandı.Osmanlı ocaklarının sembolleri işaretleri ülkücülerin yaşam örneklerinin kopyesidir.(Muhteşem yüzyıl,diriliş,kurtlar vadisi) ülkücü kavramların ve ilkelerinin topluma indeklenmeye teşvik dizileridir.Bunun önüne geçilmelidir. Yalanın ve münafıklığın boyutları, tüm imkanlar kullanılarak ortaya konmalıdır.Genel merkez bu görevi sorumluluk içinde üslenmelidir.Ülkücülük oyunculukla taklitle kazanılacak bir ilke değildir.Zorla,baskıyla veya plemiklerle insanların her şeyini alabilirsiniz.Lakin “gönlünü” alamazsınız. Kördüğümün ilmeği buradadır.

İyi Bir Seçim Analizi Yapılmalıdır:

Bu güne kadar yapılan seçimlerde kazanamayan hep MHP, oldu.Bu yönetim şekli ile %10-%20 bandı arasına sıkışıp kalmıştır. Şartlara göre bazen alt sınırlarda, bazen de üst sınırlarda dolaşıp durmaktadır. Gerşek şudur ki; siyaset bilim adamları MHP seçmeninin %30 ların üzerinde olduğunu iddia etmektedirler.

MHP seçmenini üç kategoride değerlendirmek mümkündür:

1. Bu gurup; temelinde iyi eğitim almış,ülkü ocaklarında yetişmiş olan vatanı ve milletinin bekası
için gönül vermiş olan kitledir.Bu seçmen kitlesinin sabit partisi MHP dir.Türkiye seçmeninin %7-10 aralığında olup,kadın erkek oranı birbirine eşittir.Partinin çekirdek kitlesi denilebilir.

2. Partiye sempati duyan seçmen gurubu; Bu grup % 8-9 arasındadır.Bu gurupta Partiye oy veren
kadınların erkeklere oranı %20 civarındadır.MHP kadınların ihtiyaç ve isteklerine çare olamadığı düşünülmekte,rakip partilerin söylem ve vaadlerine göre tavır aldıkları düşünülmektedir.Bu guruptaki seçmenler rakip partilerin ve iktidar partisinin Kürtçülere karşı aldığı tavırları,MHP lider kadrosunun sözde koaliasyon görüşmelerini iyi yönetemediği,sadece “çekirdek seçmen” görüşleri üzerinden kesin sınırlar konulduğuna inanılması başarısızlığın temel sebepleri olduğuna inanılmıştır.

Lider kadro 7 Haziran seçimlerinden sonra altarnetif stratejiler üreterek,80 milletvekili ile tabandaki seçmene anlatabilseydi 1 kasım seçimlerinde bu kitleyi AKP propagandası bu kadar etkili olamayacağına inanılmaktadır.

3. Söslerini İslam dilini kullanarak söyleyen sahte İslamcılar,aralarında profesörlerin,iş
adamlarınında bulunduğu,Milliyetçiliği “ırkçılık” olarak vasıflandıran “okumuş” cahiller vb. dışında muhafazakâr ve sosyal demokrat diye vasıflandırılan Türk Milletinin geri kalan kısmı bu gurubu teşkil eder. En büyük seçmen gurubu bu guruptur.

Seçmen MHP için neler söylüyor?

Tüm seçmenin umudu MHP dir.Zira ülkücülerin bile büyük bir bölümü rakip partilere oy vermektedir. Kadınların çok büyük bölümü kadın politikalarının değiştirmesini beklemektedir.Seçmenin inancına göre, bir kadın genel başkan bu sorunu çözebilir. Ancak yeni kadın politikaları üretilmesi birinci şarttır. Doğal olarak herhangi bir genel başkan bu konulara gerçekçi olarak eğilirse başarılı olabilir. Tabandaki bütün seçmenin düşünceleri, ülkemizin yarısı kadın olduğuna göre sandığa giren iki oydan bir tanesi kadınların oyudur.Bu güne kadar kadınların varlığı ön plana çıkarılmamışıtır.Hazırdaki MHP anlayışı kadınlarımız tarafından ötelenmektedir.Doğurgan,üretken,şevkatli,güler yüzlü seçmen olan kadınlar için ayrıntılı proje yapılmalıdır. Kadınlar için söylenen içi boş propagandalardan vazgeçilmelidir.

Yukarıda verdiğim yüzdelikler bir kamuoyu araştırmasına dayanmıyor. Kendi çevremde ve sürekli içinde bulunduğum halk arasında yaptığım tespitlerdir. Bu hususlarda çok yanılan birisi değilim. Bir kendi tespitimi daha belirteyim: Şu anda bir genel seçim olsa, MHP baraj altında kalır. Çok olağanüstü koşullar oluşursa baraj üstüne çıkabilir.

“Devlet Bahçeli “ Milliyetçilerin vazgeçebileceği birisi değildir. O, Türk Gençliğinin bir bölümünü anarşiden, illegal sahalardan çekmiş özünde pırıl pırıl olan bu gençliğin malum sebeplerle uğradığı sapmaları yok etmiştir. MHP’ye karizmatik bir yükseliş sağlayamaması ayrı bir konudur. Zira milletin çoğunluğu, bizim fark ettiğimiz bu olumlu yönleri fark edememiştir. Sayın Bahçeli bu hesapları yapacak veya çok daha üstün öz eleştiriler yapabilecek kapasitede bir insandır. Bana göre bu öz eleştirileri yapacak ve kendisinin de yardımı ile milliyetçi bir iktidarın yolunu açacaktır. sayın bahçeli olağanüstü kongrenin yolunu açmalı, güven tazelemeli, olgun bir devlet adamı olarak yeni gelen genel başkana sıkı sıkıya destek vermelidir. onun asaletine bu yakışır.rakip seçmenlerin,ülkücülerin özellikle kadınların söyledikleri de bundan ibarettir.

Parti içinde ve dışında,fikrini beyan eden herkes olumlu karşılanmalıdır. unulmamalıdır ki; biz “Biatçı” Bir cemaat veya tarikat değiliz. düşünen, tartışan, fikir üreten TÜRK milliyetçileriyiz. Çekirdek kadro ve sempatizanlar çevrelerinde oluşan bütün tartışmaları yansıtamıyoruz.Bölünme en büyük ihanettir. buna kim sepep olursa olsun, böyledir. bölünmeye sebep olacak durumlardan kesinlikle uzak durmalıyız.

Ülkücünün eskisi yenisi olamaz,kendilerine “Eski Ülkücü” Adını Verenler; ihanetin ve başka fikirlerin sindirim organı , posası haline gelen kimseler hariç olmak üzere; dargın, küskün ve sadece başka siyasi guruplara kerhen oy veren herkesi kapsayacak bir birleşme harekâtı oluşturulmalıdır. Bu harekâtın içine bizlerden farkı olmayan bizim gibi düşünen, lakin rakip partili olanlarda hoşgörülü anlayışla bu çatı altında kabul edilmelidir.

7 Haziran seçimleri ile 1 kasım seçim sonuçları ile gündeme alınan kısır çekişmelerin geleceğe faydalı olmayacağı düşünülmelidir. Bu sözde görüşmeleri “Çekirdek MHP seçmeni” fikriyatı üzerinden değil de “Sempatizan seçmen “ fikriyatı üzerinden ve daha geniş muhafazakâr seçmen fikriyatı üzerinden yapılmalı.Savunulan fikir ve kırmızı çizgiler yanlış değil, doğru idi. Genel merkezden başlamak suretiyle,il ve ilçe teşkilatlarında stratejiler üretilerek,iletişim yoluyla taban bilgilendirilmeli.Bugün bile sorulsa Teşkilat üyeleri ve MHP sempatizanlarının büyük çoğunluğu ,iradenin ortaya koyduğu “Kırmızı çizgileri” ifade edecek bilgileri olmadıkları söylenmektedir.

MHP ne gönül vermiş,inanmış ve beklentileri olan binlerce Profesör, düşünen adam ve irfan sahibi mensuplarımız bulunmaktadır. Allah’ın verdiği aklı doğru kullanmalıyız.Benim dediğim olacak,olmasa her tarafı tarumar ederim fikriyatından vaz geçelim.Dokuz ışık dokrinine inanmış olan, kendisini millete kabul ettiren ülkücülere,büyük bir özveri ile destek olmak gerektiğine inanıyorum.

Kuruluşundan bu güne kadar,mevki ve makam sahibi olmak için,rant kavgası yapanlar,egoistler,agresiflik yapanlar bu düşüncelerinden,tavırlarından feragat etmelidirler. Hiçbir makama mevkiye talip eğilim.Tek arzum,idealim Milliyetçi haraket partisinin iktidar olduğunu görmek. MHP nin iktidar olmasını ne zaman göreceğim?

Sevgili okuyanlar,kabus dolu bir yılı geride bıraktık.Yeni yılın ,yurduma,milletime sağlık,mutluk selamet getirmesin diliyorum.

31.12.2015
Esen kalınız.
Mustafa Kadakal



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?