Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE ANDIMIZ

17 Ocak 2014, by akindemirok, category Genel

Mazide kalan 10 Yılda hükümet kabinesinde 5 Milli Eğitim Bakanı değiştirilmedi mi? (Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu Baş, Ömer Dinçer, Nabi Avcı) Önce bunların çok kısa sürelerde neden değiştirildiği sorgulanmalıdır. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerindeki bürokratların bulunduğu görevlerinden yasal olmayan nedenlerle neden uzaklaştırıldığı unutulmamalıdır.
Önce Erkan Mumcu ile başlayan YÖK skandalları yapılmadı mı? Hüseyin Çelik döneminde yapılan ilk ve orta dereceli okulların müfredat ve yönetmeliklerini, Nimet Çubukçu döneminde yapılan değişiklikleri, Ömer Dinçer döneminde, Bakanlık bürokratlarının hızlı bir şekilde görevlerinden uzaklaştırılması, okul ve diğer kurumların yasal olarak kurulan aile birliklerinin çalışmalarına müdahil olduğu, okul müdürlerine soruşturma açmak suretiyle “masa altından sopa göstererek” okulların işletme idame edilmesini engellendiği, kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev tanımındaki “Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı öğrenci yetiştirme” ifadesi kaldırılması.
Daha sonra; ön hazırlıkları yapılmadan, hazırlanan sistemi uygulayacak öğretmen yetiştirilmeden, uygulanacak programlar hazırlanmadan, Eğitimci yetiştiren program geliştirme kurumları tarafından tartışılmadan, uygulama denemeleri yapılmadan 4+4+4 sisteminin uygulamaya konulması. Bu sistemin uygulanmasında ne kadar Milli fayda sağlayacağı sonuçları alınmadan projenin mimarı Bakanlık görevinden alınmadı mı? Neden?
Fen, sosyal, Anadolu, meslek, güzel sanatlar, imam hatip liseleri yönetmeliğinin birleştirildiği yeni yönetmelikte, diğer yönetmeliklerde yer alan “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı (…) yurttaşlar olarak yetiştirilmesi” ifadesi çıkarılmadı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği değiştirildi ve “Ders kitapları, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmek ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır” ifadesi çıkarılmadı mı?
Milli Eğitim Temel Kanunda belirtilen “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” maddesi neden değiştirildi?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel görevi “Milli vatandaş yetiştirmektir” milli vatandaş demek; bilgili, yetenekli Vatanını ,Milletini seven, kendisinden daha çok seven, ihtiyacına göre tüketen vatandaş demektir.
Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesi bulan temel hedeflere göre vatandaş yetiştirmek eğitim sisteminden çıkartıldı. Bu da yetmedi okullarda öğrencilerin güne hazırlanması için okutulan “ANDIMIZ” okunması yasaklandı.
“TÜRK’ÜM,DOĞRUYUM,ÇALIŞKANIM,BÜYÜKLERİMİ SAYMAK,KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK, VATANIMI MİLLETİMİ ÖZÜMDEN ÇOK SEVMEK.
Kavramlarını benimsetmek vatan hainliği midir?
Yukarıdaki sorulara cevap aradığımız zaman, yeni eğitim sistemi süreci tamamlandığında, nasıl bir vatandaş yetiştirildiği görülecektir. Bir Ata sözü ile bitirelim.
DALINDAN KOPAN YAPRAĞIN, AKİBETİNİ RÜZGAR TAYİN EDER.

Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?