Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

OYUNCAK SİLAHLAR VE ÇOCUK…!

30 Eylül 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri,eğlenmeleri ve ruhsal fiziksel yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla oyuncak silahları almayı tercih ederiz.Ayrıca Amerika tarafından hazırlanarak dünya devletlerine yok fiyatına satılan,bazen hibe edilen kovboy filmlerini gençlerimiz defalarca zevkle izlerler. Anne Babalar olarak farkında olmadan,çocuklarımızın isteklerini onaylarız.Değil mi?

Fransada bir okulda yapılan anket sonuçları şöyledir?

Fransa’da bir mektep hocası yaşları 9 le 13 arasında bulunan 50 çocuğa; konuyu kendilerinin seçeceği birer hikaye yazmalarını istemiş.Bu 50 çocuk diğer bütün çocuklardan farklı olmayıp,tamamen normaldirler; yani hepsi sıradan çocuklar ve aynı mektebin öğrencileri.

Hoca çocuklara verdiği vazifeleri zamanı gelince toplamış, konularına göre şöyle tasnif etmiştir.

1. Gangaster hikayesi 29 tane
2. Harp hikayesi 15 tane
3. Tarzan hikayesi 4 tane
4. Seyahat hikayesi 1 tane.

Bu hikayelerden sadece bir tanesi seyahat hikayesi olup,insan öldürme olayı yoktur.
Diğer hikayelerdeki ölülerin toplamı 196 dır.Bunlardan 48’i asker kurşunu ile,141‘i polis ve gangaster mücadelesinde, 3 çin’li,4 zenci ise maymun adamın elinde ölmüşler.

Gangaster hikayelerinin kahramanlarının adları şöyledir; Tom X-Bill- O –X – Jonson-Harry-Franck- Jim,Fantax –Mondalowe dirler.
Harp silahları;Gangasterler-mitralyoz-relover-yumruk ve Zehir olduğu yazılıdır.

Ayrıca;atom silahları,Öldürücü Şua, 2 hikayede ise hidrojen bombası kullanmışlar.

Hikayelerden 5’i Alman,Fransız-8‘i Amerikan,Çin,Japon- 1’i arazi sahipleri ile,sonuncusu Amerikan,Rus harbidir.Tarzan ise 2 kişiyi boğmak,3 kişiyi ok atarak öldürmüştür.

Şimdi Sonuca bakalım:
50 Çocuktan 49’u hikayelerinde 196 kişiyi öldürmüşlerdir.Çocuk başına 4 ölü düşüyor.Bu sonuç görteriyor ki; Demokrat Amerika’nın çocuklar İçin hazırladığı GANGASTER ve KOVBOY filmleri gösterildiği ülkelerde etkisini göstermektedir.

Amerika’nın kendi ülkesinde, kovboy filmlerinin gösterisi ve oyuncak silahların olmadığı, yada yok denecek kadar az olduğu anlaşılmaktadır.
Bir düşünür der ki;

“Bana bir çocuk kalbi veriniz,ondan ne isterseniz yaparım”
“Biryıl sonrayı düşünürsen buğday yetiştir,10 yıl sonrayı düşünürsen ağaç yetiştir, 100 yıl sonrayı düşünürsen insan yetiştir”

Çocuklarımızın gelişimini sağlayacak olan oyuncak gibi,araç ve gereçlerin seçilmesine Anne-Babalar özen göstermelidirler.

Esen kalınız.



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?