Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ

13 Ocak 2014, by akindemirok, category Genel

ÖĞRENCİ ANDI!..
Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!
ASKERİN ANDIİ!..
Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim.
Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet kanunu.
MİLLET VEKİLİ ANDI!..
Milletvekili Andiçme 1982 anayasası 3. Kısım I. Bölümde yer almaktadır.

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim
• Milletçe idealimiz olan, milli vatandaş yetiştirmek ve geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza her gün güne başlarken topluca söylettiğimiz and’ımız milli yemindir. Türk olmak, doğru ve güvenilir insan olmak, büyüklerine saygılı olmak, küçüklerini sevmek, yurdunu milletini sevmek hangi insanın istemediği kavramlardır.Bunlar hayatta kalmanın var olmanın temel ilkeleri değilmidir? Okullarımızda yeni yetişen nesillerin bu ilkeler doğrultusunda yetişmesi kimleri rahatsız etmektedir.
• Kanunların, nizamların belirlediği usul ve esaslara dayanarak, savaşta ve barışta “Türk Sancağı”nın şanını canından kıymetli bilerek, cumhuriyet ve vazife uğruna hayatını seve seve feda etmek ve bunları yapmak için namusu uğruna yemin etmek demektir. Yarın bir gün bu yemin de kaldırılırsa; savaşta ve barışta vatana kimler sahip çıkacaktır. Bu millet hangi ideal uğruna birlik ve beraberlik içinde hareket edecektir.
• Milletini vekaletini alanlar: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız hür yaşamasını korumak, hukukun üstünlüğüne inandığını beyan ederek, demokratik, laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, milletin huzur ve refahı için Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına TÜRK MİLLETİ önünde namusu ve şerefi üzerine ANT içmedi mi?
Milletin iradesini elinde bulunduran TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ nerededir? Bu milletin karşısına çıkarak yeniden vekaletini bir daha nasıl isteyecektir.
Sn Milletvekillerimiz ! millet iradesi ile vatan size emanet edilmiştir. Bu vatanın ve Türk Milletinin bekası önemlidir. Hangi partinin mensubu olursanız olunuz. Ana yasa da ifadesini bulan yukarıdaki üç yemini aynen yazarak anlaşılacak şekilde ifade etmeye çalıştım. Milli vatandaş olmaları için öğrenci olduğu günden itibaren okumaya başladıkları “ÖĞRENCİ ANDI” neden kaldırıldı.
Bir ihtimal daha var ki; İlerleyen günlerde “ASKERLİK ANDI” da kaldırılacaktır. Millet vekili seçildikten sonra , Büyük Millet Meclisi kürsüsünden TÜRK MİLLETİ önünde yukarıdaki yemini yaparak Milletinin iradesini kullananlar da bu yemini bozacaklar.
Yeni bir bin yıla girdiğimiz bu yıllardan itibaren ; dünya milletleri birleşirken “Doğu batı Alman, Avrupa Birliği” büyük bir güç olurken Büyük “TÜRK MİLLETİ” ni yok sayarak aziz vatanımız “TÜRKİYE” de ortadan kaldırılmak isteniyor.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz bir toplumu yetiştirmek için verilen uğraşta; Türk olmak, doğru olmak, büyüklere saygılı, küçüklere sevgili olmak, vatanını milletini kendisinden daha çok sevmek hedeflerinin ortadan kaldırılması, bu kavramları özümsemiş ve mevcudiyetini benimsemiş milleti ve onun yaşadığı vatanında meçhul olduğu anlamına gelmektedir. Bu gidişle Türkiye Cumhuriyetinin yerine koyduğu temel dinamiklerin tümü ortadan kaldırılacaktır.
Türk milletinin temel dinamikleri yok edilmektedir. Hedef Türk Milleti, Türk vatanının tasfiye edilmesidir.

Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?