Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

TÜRKİYE’NİN-SURİYE İLE BİR SORUNU VARMI?

27 Şubat 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

Türkiye’nin Suriye ile bir sorunu var mı? Sorusunun cevabını bulabilmek için,geçmişi sorgulayarak gelmemiz gerektiğine inanıyorum.Son yarım asır içinde dünyada gelişen olaylara bir göz atalım;
Talabani ve Barzani nereden nereye,
Türkiye’deki ve dünyadaki terör olayları.
İran –İrak Savaşları,kuveyt’in işgali.
Amerika’nın orta doğu planı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği içinden çıkan yeni devletler.
Afganistan meselesi.
Irak’ın işgali
Kuzey afrika’da gelişen olaylar.
Fas,Tunus;Cezayir ‘in durumu
Libya ve kaddafi.
Mısır’ın durumu
Suriye olayları.

Son yarım asırda,Dünya jeopolitik düzeni içindeki cereyan eden olayları izledik.Olayların sebep sonuçlarına bakıldığı zaman,dünya yeniden yapılanmaya ve yeni dünya düzeni kurulmaya doğru gittiğini görüyoruz.Bu seyir halinde bulunan dünya düzeni hedeflerinde yeni bilim ve kültür,keşifler ve icadlar,yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynaklarının paylaşımı,bunların hepsinden yararlanma kaygılarının olduğu görülmektedir.Günümüzdeki Suriye sorunlarına bakıldığı zaman;dünyada gelişen olaylar bütünü ve güçler dengesi kurularak menfaat paylaşımı beklentisi olduğu kanısındayım.Suriye sorunları sadece Devlet Başkanı Başer eset rejimindenmi kaynaklanıyor? Elbetteki hayır.

Talabani ve Barzani kurdukları örgütlerle ırak’ı bölmek için yıllarca dağlarda örgüt liderliği yapmadı mı?1960 lı yıllardan başlayarak Türkiye’de siyasi bunalım yaratılmadı mı?Avrupa ülkelerindeki Devlet temsilcilerimiz katldilmedi mi? İran ve İrak iki komşu ülke yıllarca savaşmadı mı? Kullandıkları silah ve mermilerini kim satıyordu? Sovyetler Birliği bozulmadı mı?Avrupa’nın merkezindeki Yugoslavya’nın halkı birbirinin kanını akıtmadı mı? Afganistan halen kan akıtmıyor mu? Kuzey Afrika ülkelerine batı ittifakı bomba yağdırmadı mı? Milletinin gözleri önünde Libya lideri yok edilmedi mi? Mısır da halk ayaklanması olmadı mı? Yıllarca devlet başkanlığı yapan lider kafese konmadı mı?
Yukarıda sıraladığım olaylar bütünü derinlemesine incelendiği zaman,orantısız güç kullanarak altında güçler dengesinin menfaat paylaşımı olduğu anlaşılmaktadır.Dünya bir yere doğru gidiyor.Bir taraftan Avrupa Birliği, Diğer taraftan Amerika ve Doğu bloku Rusya ,Çin İran birde bunların kurduğu güç dengeleri,Birleşmiş Milletler, Nato,Kuzey anlantik paktı.Kuruluş amaçları ile işlevine bakılırsa ülke çıkarlarının olduğu göze çarpmaktadır.

Münavebeli olarak,Akdeniz ülkelerinde rejim bunalımı çıkartılarak, ülkeyi yöneten liderleri hedef alındı, değiştirilerek demokratik bir yönetim biçimi adı altında emperyal güçlerin desteğinde yeni yöneticiler seçtirildi.İç isyanları yaşayan bu ülkeler liderlerini bulmuş oldu. (Irak,Fas,Tunus;Cezayir, Libya,Mısır,Şimdi de Suriye içinde aynı arayışlar devam etmiyormu ?

Bu sıralama beklide değiştirildi.Sırada iran vardı,neden söz edilmiyor artık.İran (Eski Safevi devleti) rest çekerek “Nükleer santral kurduk,çalışıyor,gerekirse deneme yaparız diye tehdit savurduğundan mı? Çekingenlik oldu” bence cevabı hayır. İran’ın kullanacağı silah,kendi bölgesinde patlayacak,en çok zararı kendi ve komşuları görecek, birde buna birilerinin karşılık vereceği düşünülür ise; Ateş bacayı sarar.Bu nedenle iran silahını kolay kolay kullanamayacağı bilinmektedir.İran’ın nükleer silah kullanmasından çok daha önemli olan ise; emperyal güçlerin asırlardır sıcak deniz ülkelerine yaptığı yatırımlar ile, bu ülkelerde kurmuş olduğu otoritenin yok olması gelmektedir.İsrail,Afganistan bu güçlerin kurmuş olduğu karakollar değilmidir ?

Türkiye ile Suriye arasında bir sorun varmıdır? Olmadığı kanaatindeyim.Suriye ile ülkemiz arasında bir sorun olsaydı,Türk ordusu kayıtsız şartsız,durduğu yerden sorunları çözerdi.Suriye’den kaçan halkı değil,Suriye devlet erkanını Devletimizin ayağına getirir,doğabilecek riskli konulara gerekçeli cevap verirdi.Bütün tahriklere rağmen,(sınır ihlalleri,silahsız keşif uçağımızın düşürülmesi,sınır illerimizin top ateşine tutulması vb) sadece Birleşmiş Milletler,Nato gibi güçlerden haklı gereçlerle yasal davet çıkartıldı.Netice alınamadığı kanaatindeyim.Her halde onlarında çekingenliği vardı ki;haklı taleplerimizi doğuran sebeplerde Türkiye desteklenirken,Türkiye’nin talebi cevapsız,kendiside Dünya jeopolitiğinde yalnız bırakıldı.Türkiye’yi Suriye ile karşı karşıya getiren sorunlar örtülüdür, görüntülenmesi istenmemektedir. Her ne kadar batılı güçler ile ittifak halinde görunse bile,komşuları ve doğulu büyük güçlerle de çok iyi anlaştığı görülmektedir.Türkiye mozayığın merkezindedir.Hem doğunun hemde batının menfaatleri için önemli bir yerdedir.Ortadoğunun ve batının köprüsüdür ,vaz geçilmezidir.Silahsız askeri uçağımız düşürüldükten sonra, sn.başbakanımızın rusya’ya giderek putin ile görüşmesi,Rusya devlet başkanı sn.putin’in israile gitmesi çok manidardır.

Mesele Suriye’de iç savaş çıkmaması ve Suriye’nin kan gölüne dönmemesi meselesi hiç değildir… Suriye sorunu ile ilgili yapabileceğimiz en doğru ve yalın tespit bu sorunun Amerika’nın Avrasya’lı güçlerin Arap Baharı rüzgârından sonra ellerinde kalan en stratejik mevkilerini gasp etme ve ele geçirmemeselesiolduğudur.Suriye sorunu sadece Türkiye’nin sorunu olmadığı kanaatindeyim.Bugün globallaşan dünya devletleri menfaatleri doğrultusunda güç dengeleri oluşturmaktadır.Amerika Birleşik Devletleri,Avrupa Birliği var ise bunların karşısında Rusya,Çin ve İran ittifakı da göz ardı edilemez.Nato genel merkezi İzmire,Amerika Füze savunma sistemi Malatya’ya kurulurken,doğu bloku ittifakı bunlara karşı olan güçlerini göstermeleri gerekiyordu.Doğu bloku alçaktan radar sistemini suriye’ye ve akdenizi doğudan batıya kadar görebilecek yere tartus limanına yakın denizden yüz km.içeride kurdu.Silahsız askeri Türk uçağı bu tesislere yakın uçtuğu ve uçuş nedeni tahmin edilmekteydi.Nato,Birleşmiş Milletler, dünya barışını sağlama görevini gaye edinen diğer örgütlere de bir ders niteliğinde gösteri idi.Dünya milletlerinin enerji ve doğalgaz ile yeraltı zenginlik kaynaklarının büyük bir bölümünün,(%70) eski orta asya “Rusya,Türki Cumhuriyetleri,Türkiye,İran,arap ülkeleri,kuzey afrika olduğu bilim adamları tarafından keşfedilmiş olduğu bilinmektedir.Suriye bu saydığım hattın dışında kalmaktadır.Öyle ise Türkiye ile Suriye arasındaki sorun nedir? Keşif uçağımızı suriye’mi düşürdü,bana göre cevap hayır.Sınırlarımızdan içeriye atılan top ve bombalar suriye’den atıldığı belli olmakla beraber Suriye mi attı ?.Hayır.

Batılı ittifakın orta doğu projesinin özünde,dünya milletlerine üç asır yetecek kadar olan enerji yatakları ve bunların bulunduğu hattın,uzun vadede kontrol altında tutulması vardır.Doğu bloku ittifakı ise sahip oldukları yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirmesi gelmektedir.
Suriye’nin tartus limanı yakınlarına Suriye tarafından alçak savunma sistemli “Radar” üssü kuruldu.Bazı güçlerin Akdeniz hakimiyeti karşısında kendini belli etmeliydi.Rusya,Çin,İran üçlüsünün uluslar ittifakı toplantılarında kullanmış olduğu olumsuz oyları ile kanaatlerini belli etmişlerdi



Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?