Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

Mustafa KADAKAL

YILAN HİKAYESİ.

25 Şubat 2015, by Mustafa kadakal, category Genel

Halk arasında çok sık duyduğum “Yılan hikayesine döndü-yılan hikayesi oldu- onda kuyruk acısı var “ gibi deyimler kullanılıyor,ancak sorulduğunda kimse açıklayamıyor. İnceledim, düşündüm ve kendi yorumlarımla ifade etmeye çalıştım.

Halk dilinden derlemiş olduğum deyimleri okuyarak ana fikirden bir sonuç çıkaracaklarını düşünerek,okuyanlara örnek teşkil edeceğini düşündüm..
Bahçıvan, bahçesini kazarken önünden bir yılanın kaçtığını görür. Yılanı bulacağı umuduyla bahçesini eşelemeye devam eder.Bu arada kırsal alanı yem yeşil,meyve ve sebze ormanı yapar.Yılan halen ortada yoktur.

Bahçıvan bahçesini ve içindeki ağaçları büyütürken, pınardan getirdiği su bahçeyi sulamaya yeterli olamamış.Bahçıvan bahçede derin kuyu açar, biriken suları her sabah kova ile kuyudan su çeker ve sebze ve meyvelerini sular.

Bahçıvan bir sabah bahçesini sulamak için su kuyusunun kapağını açar,kuyudan bir ıslık sesi gelir, kovası elinde kuyuya salmak üzere iken;bir bakar ki sarı bir yılan,ağzında bir altın getirir bahçıvanın kovasına atar, tekrar geriye kuyunun içine girer. Bahçıvan her gün biraz daha çok çalışır,bahçesini her gün sulamak için kuyunun başına giderek kapağı açtığında,yılan ıslık çalarak ağzında bir altın getirir bahçıvanın kovasına koyar.Bahçeyi sulama işi aylar,yıllarca böyle devam eder.

Gün gelir bahçıvan,uzun süreli bir hastalığa yakalanır.Yatalak halinde iken ,susuz kalan bahçe sararır solar kurumaya başlar. Bu durumu görenler gelir bahçıvana anlatırlar. Bahçıvan çok üzülür.okul çağındaki oğlunu bahçeyi sulama işinde görevlendirir.

Çok ısrarlı bir öğüt ile “Oğlum, bahçeye gittiğinde kuyunun kapağını aç elinde kova ile bekle,kuyudan ıslık sesi ile bir yılan çıkacak ve senin kovana bir altın koyacak, onu alırsın bahçeyi de sular eve dönersin” der.çocuk bahçeye gider, kuyunun kapağını açar,ıslık sesi ile sarı yılan çıkar çocuğun kovasına bir altın bırakıp tekrar geri döner.Çocuk çok merak eder bahçeyi sular ve eve döner.Baba sorar oğlum bahçeyi iyi suladın mı? Evet baba suladım, altını da anama verdim.Der.

Bu altın işi çocuğu çok etkiler. Bu yılan bizim altınları tüketir,ben bunu yok etmeliyim diye düşünür.Ertesi gün çocuk bahçeye tekrar gider, kova yerine eline bel küreğini alır,kuyunun kapağını açar.Ağzında altın ıslık çalarak yılan kuyudan dışarı çıkarken,çocuk küreği yılana hızla vurur,kaçarken yılanın kuyruğu kopar.Yılan tekrar kuyuya döner.Çocuk,ben yarın sana sorarım, anladın mı diye söylenerek eve döner.Ertesi gün sabah gelir,kuyunun kapağını açar açmaz bu sefer yılan saldırır çocuğu ısırır çocuk ölür.

Bir müddet sonra bahçıvanın kendisi bahçeyi sulamaya gelir,sebze meyveler sararıp solduğunu görür.Bahçeyi sulamak için kuyunun kapağını açar,kuyruksuz yılan ıslık çalarak kuyudan çıkar.Ağzında altın yoktur.”Bahçıvan yılana gel yeniden dost olalım” der.

Yılan başını sallayarak “Bende kuyruk acısı, sende de evlat acısı varken,artık dost olamayız” der.Yılan hikayesi de biter.
Kalın sağlıcakla.


Yazı hakkında ne düşünüyorsun ?